תקנון אתר ומדיניות פרטיות

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "עודד וולף – משרד עורכי דין", בכתובת:www.wolf-law.co.il ("האתר"). האתר מופעל על ידי משרד עורכי דין – עודד וולף ("החברה").

2. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ומומלץ לקרוא את הדברים בעיון מכיוון שגלישה באתר וביצוע פעולות בו (ככל שאלו מתאפשרות), מעידים על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

3. מטרת האתר פרסום השירותים המשפטיים הניתנים על ידי החברה. התוכן באתר נועד לצרכי מידע כללי בלבד, ואין לראות באמור בו ייעוץ משפטי או המלצה לעשיית או אי עשיית כל מעשה או כהצעה לרכישת שירותי המשרד. התוכן, כאמור הנו כללי בלבד ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי או קבלת ייעוץ משפטי.

4. המידע הנכלל באתר מבוסס על מידע גלוי או ממקורות חיצוניים ואין לחברה כל אחריות לנכונותו, שלמותו, או אמיתותו.

קניין רוחני

5. האתר ותוכנו, זכויות היוצרים על הטקסטים, החומרים, העיצובים והתמונות שייכים לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה את השימוש בהם והם מוגנים על פי החקיקה הרלוונטית.

6. אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש בתוכן האתר ללא אישור מפורש מהחברה.

מדיניות פרטיות

7. האתר מכבד את פרטיותך ומחויב להגן על המידע שאת.ה משתפ.ת אתו. מטרת מדיניות הפרטיות להסביר את נוהלי החברה בקשר לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד החברה עושה שימוש במידע הנמסר לה מהמשתמשים באתר או הנאסף על ידה כחלק מביקורך באתר.

8. מידע טכני: מידע גלוי אשר זמין לחברה ועשוי להימסר לה אודות המשתמשים באתר מצדדים שלישיים. מידע אודות התנהגות המשתמשים באתר, דפים ומודעות בהם ביקרו לפני הגעתם לאתר, מידע המסופק באופן אוטומטי כמו כתובת IP וכן פרטים מזהים אחרים אודות המכשיר ממנו בוצעה הכניסה לאתר כמו סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגרפי. במידע זה נעשה שימוש לצרכים סטטיסטיים, לצורך טיוב האתר והתאמתו למשתמשים בו וכן לצרכים פרסומיים.

9. מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע וברצונך המלא בתיבת "צור קשר" באתר. במידע זה יעשה שימוש לשם יצירת קשר אתך, בהתאם לבקשתך כפי שבאה לידי ביטוי במילוי הפרטים בתיבת צור קשר.

10. האתר יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם").

11. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים: החברה רשאית לשתף צדדים שלישיים במידע כפי שפורט לעיל, אך ורק במקרים הבאים:

11.1 על מנת לעמוד בדרישות כל דין.

11.2 לשם אכיפת מדיניות פרטיות זו.

11.3 על מנת לאתר, למנוע או לטפל במקרי תרמית, הונאה או שימוש לרעה שנעשה.

באתר, או לשם פתרון בעיות טכניות באתר.

11.4 לשם משלוח דברי פרסומת כמפורט בסעיף 10 לעיל.

11.5 על פי אישור מפורש של המשתמש/ת.

דילוג לתוכן