ירושה ללא צוואה

מה תרצו לדעת?

כל מה שחשוב לדעת על ירושה ללא צוואה

כאשר אדם נפטר, כל הרכוש שצבר לאורך חייו הופך להיות העיזבון שלו והוא עובר בירושה ליורשיו החוקיים. אם לאדם יש צוואה, זהותם של היורשים החוקיים יקבעו בהתאם לכתוב בצוואה, וכמובן, גם האופן שבו יחולק העיזבון בין היורשים השונים יקבע על פי הכתוב בצוואה. אבל אם הנפטר לא ערך צוואה לפני מותו, אז מתעוררת השאלה מי יורש? במקרה זה, יש לפעול על פי דיני "ירושה ללא צוואה". היורשים מכונים "יורשים על פי דין" ואופן חלוקת העיזבון יקבע בהתאם לחוק הירושה.

דיני ירושה אינם חייבים להיות עניין סבוך, אפילו אם מדובר בירושה ללא צוואה. במאמר זה נאיר סוגיות מרכזיות שיכולות להעסיק יורשים של אדם שנפטר ללא צוואה.

ירושה ללא צוואה - מטעם עורך דין עודד וולף
מאמר בנושא - ירושה ללא צוואה - עורך דין עודד וולף

ירושה ללא צוואה – מי יורש כשאין צוואה?

דיני הירושה קובעים סדר של יורשים לפי דין כדי לקבוע איך מתחלקת ירושה ללא צוואה. כלומר, ישנו סדר יורשים שמעוגן בחוק הירושה, ולפיו קובעים מי יורש את הנפטר אם נוצר מצב של ירושה בלי צוואה.

יש הבדל בין נפטר שיש לו בן או בת זוג וילדים, לנפטר עם ילדים בלבד, או נפטר שיש לו גם הורים ואחים. כל אלה הם חלק מהיורשים לפי דין, כאשר סדר הירושה נקבע לפי רמת הקרבה.

כמובן, לא ניתן לסקור כאן את כל המקרים, אך נציג את המקרים הבולטים והשכיחים ביותר:

  • במקרה שהנפטר השאיר אחריו בן או בת זוג וילדים, בן או בת הזוג יורשים חצי מהעיזבון, והילדים יורשים את החצי השני שמתחלק ביניהם באופן שווה
  • אם לא היה לנפטר בן או בת זוג והיו רק ילדים, אז הילדים יורשים את כל העיזבון.

ומי יורש כשאין ילדים? במקרה זה יש שתי אפשרויות:

  • אם היה לנפטר בן או בת זוג אך לא היו לו ילדים, אז בן הזוג יורש מחצית מהעיזבון והורי הנפטר את המחצית השנייה
  • אם לנפטר לא היו ילדים וגם לא היה בן או בת זוג, הוריו יורשים את כל העיזבון. במידה וגם הוריו אינם בין החיים, אזי סבו וסבתו יורשים אותו, ואם גם הם כבר נפטרו, "אז שלהם", משמע, דודיו של הנפטר, הם היורשים על פי דין.


כנסו לפרטים נוספים על עו"ד לענייני ירושות

צוואה ללא עדים

ישנם מקרים בהם, למרות שאדם נפטר ללא עריכת צוואה מול עדים או בעזרת עורך דין, מתברר שיש לו בכל זאת צוואה, שנערכה בלי עדים.

חשוב לדעת שגם לצוואה שנערכה ללא עדים יש תוקף משפטי מחייב, בתנאי שהיא עומדת בכמה תנאים: התנאי הראשון הוא שכל הצוואה כתובה בכתב היד של הנפטר. כמו כן, צריך להופיע עליה תאריך כתיבתה, משום שרק הצוואה האחרונה, כלומר, המעודכנת ביותר שנערכה, היא זאת שיש לה תוקף חוקי. ללא תאריך אי אפשר יהיה לקבוע איזו צוואה היא המעודכנת ביותר, ולכן יש חשיבות להופעת התאריך. לבסוף, הצוואה חייבת לכלול את החתימה של הנפטר, וגם היא כמובן חייב להיות בכתב ידו, ולא למשל, חתימה באמצעות חותמת או הדפסה (למאמר מפורט מתי צוואה פסולה כנסו >>>)

אם כל התנאים הללו קיימים, הצוואה תקפה, שרירה וקיימת, והעיזבון יחולק על פי האופן שבו הנפטר ציווה לחלקו בין יורשיו. יש לציין שגם אם רק חלק מהתנאים לצוואה ללא עדים קיימים בה, בית המשפט יעשה מאמץ לזהות את רצונו של הנפטר ולפעול לפיו.

לדוגמה, אם הצוואה כתובה כולה בכתב יד אך אין עליה תאריך או חתימה, בכל זאת בית המשפט יכול לקבוע שיש לפעול על פיה, אם הוא התרשם שהיא אותנטית ומשקפת את רצון הנפטר.

עורך דין עודד וולף - ירושה

מה חלקו של בן הזוג בירושה?

על פי סעיף 11 לחוק הירושה, כאשר אין לנפטר צוואה, בן או בת הזוג של הנפטר יורש את כל החפצים שהיו שייכים לבית המשותף של הזוג. המחוקקים הבינו שאובדן של בן זוג הוא רגע קשה, ורצו להקל ככל האפשר על בן הזוג האבל. כדי לאפשר לבן הזוג הנותר להמשיך לקיים את חייו באופן דומה לחיים שהיו לו עם הנפטר, בן הזוג יורש את כל מה שהיה שייך למשק הבית המשותף. זה כולל את הבית, הריהוט, החפצים השונים, ואף את המכונית.

בנוסף לכך, בן הזוג יורש גם מחצית מהעיזבון, כלומר, מחצית מכל מה שהנפטר הותיר אחריו. כאשר מדובר בבית המשותף שבו גרו, אם הבית היו רשום על שם שני בני הזוג, המשמעות היא שבן הזוג יורש חצי מהחלק של  הנפטר. יחד עם החלק ששייך עוד קודם לכן לבן הזוג, יוצא שבן הזוג מקבל שלושה רבעים מהבית, ואילו הילדים יורשים רק רבע מהבית, והם יתחלקו בו ביניהם שווה בשווה.

איך מוציאים צו ירושה ללא צוואה?

כאשר אדם נפטר ללא צוואה יש צורך להוציא צו ירושה מהרשם לענייני ירושה, שהוא הסמכות לעניין זה מטעם המדינה. את הבקשה לצו ירושה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בתחום השיפוט שבו התגורר הנפטר, או לערכאה משפטית דתית – בית דין רבני, בית דין שרעי או בית דין דרוזי – בהתאם לדת אליה השתייך המנוח.

על הבקשה להיות מוגשת על ידי היורשים או על ידי מנהל העיזבון, או מי מטעמם. עורך דין לענייני משפחה המתמחה בצוואות וירושות יטפל בכל הדרוש לצורך הוצאת צו הירושה.

עם זאת, לא חייבים עורך דין להליך זה, וניתן לבצעו לבד, אם עוקבים נכון אחרי ההנחיות: ראשית, יש לפתוח תיק בלשכה אליה השתייך המנוח (על פי כתובת מגוריו). יש לשלם אגרת פתיחת תיק וכן אגרת פרסום בעיתון. הפרסום בעיתון נעשה על ידי הרשם על מנת שאם יש יורשים נוספים שאינם מודעים לפטירת המנוח, תהיה להם הזדמנות לשמוע על כך.

עורך דין צוואות יכול לשלם את האגרות דרך מערכת ממוחשבת שהוא מחובר אליה, אך אנשים פרטיים יכולים גם הם לשלם אותן דרך שירות התשלומים הממשלתי או בסניפי דואר בעזרת שוברי תשלום אותם מקבלים בלשכת הרשם.

כדי להשלים את הבקשה יש למלא טופס בקשה לצו ירושה ולחתום עליה בפני אחד מנושאי התפקידים הבאים: עורך דין, שופט או דיין, או ראש רשות מקומית. יש להקפיד לצרף לבקשה מסמכים שנדרשים על ידי הרשם בהם תעודת הפטירה, שוברי התשלום או אישור תשלום האגרות, הודעות לכל היורשים בהתאם לטופס הודעה ליורש על פי דין (ניתן למצוא את הטופס באתר האפוטרופוס הכללי) ועוד.

מאמר מקצועי - ירושה ללא צוואה - עורך דין עודד וולף
ירושה ללא צוואה - משרד עורך דין עודד וולף

מי יורש רווק ללא ילדים?

בהתאם לדיני הירושה, היורשים החוקיים של רווק ללא ילדים הם בן או בת זוגו והוריו. אם אין בן או בת זוג, אז ההורים יורשים את כל העיזבון. אם הוריו נפטרו אז ההורים של ההורים שלו יורשים אותו. אם גם הסבים נפטרו, יורשים אותו צאצאיהם, כלומר, הדודים.

כל דוד יורש חלק שווה, ואם אחד הדודים נפטר, אז ילדיו חולקים ביניהם את החלק שלו. כך, לדוגמה, אם אתם רוצים לדעת מי יורש אח שנפטר ללא ילדים וללא בת זוג, התשובה היא שהוריו יורשים אותו, ובהעדרם, ירשו אותו הורי הוריו, או צאצאיהם, אם הסבים אינם בין החיים.

האם ירושה מתחלקת בגירושין?

באופן עקרוני, כאשר אדם נשוי הוא יורש חוקי, הרי שהירושה שייכת רק לו. עם זאת, בהעדר הסכם ממון, על זוג שנישא לפני 1974 חלה "חזקת השיתוף", לפיה כל רכוש משותף שבני הזוג צברו לאורך חייהם שייך לשניהם, ונכללים בכך גם נכסים וכספים שהועברו לאחד מבני הזוג בירושה.

לעומת זאת, עבור מי שנישא אחרי 1974 חוק יחסי הממון קובע שנכסים או כספים שהתקבלו כירושה לפני או בתקופת הנישואין לא יתחלקו בין שניהם במקרה של גירושין אלא יישארו במלואם ברשותו של היורש. כלומר, חלוקת ירושה בגירושין תלויה בשנת הנישואין, והחוק החל על הזוג בהקשר הזה בהתאם.

עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
ירושה ללא צוואה - מאמר מקצועי של משרד עורך דין עודד וולף

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השירותים שלנו:

דילוג לתוכן