מזונות ילדים

מה תרצו לדעת?

כל מה שחשוב לדעת על מזונות ילדים

לפי חוק מזונות ילדים, הורה מחויב לספק את צרכי ילדיו ולשלם את הוצאות מחייתו, בין אם הוא חי עם הילד בביתו ובין אם לא, בין אם הוא נשוי לאם ובין אם לא.

כאשר ההורים אינם חיים יחד, יש צורך לחלק ביניהם את הוצאות הילדים ולהחליט מה גובה מזונות הילדים שעל כל אחד מהם לשאת. תשלום המזונות נקבע על פי הנסיבות: כמה זמן כל הורה שוהה עם הילדים, פערי השכר בין ההורים וכן אם ישנם צרכים מיוחדים של הילדים או נסיבות חיים מיוחדות.

עם זאת, עבור ילדים מתחת גיל 6 חובת המזונות מוטלת רק על האב. לכן ישנה התייחסות שונה לילדים מתחת גיל 6 ומעל. ההורים יכולים להגיע בהסכמה להסכם מזונות, אותו בית משפט יאשר אם יתרשם שהוא מתחשב בצרכי הילדים. אם אין הסכמה בין ההורים, ככל הנראה תוגש תביעת מזונות ע"י עו"ד לענייני משפחה שמייצג את ההורה התובע, ואז בית המשפט יחליט מי ישלם מזונות ואיזה סכום בדיוק.

מזונות ילדים - מטעם עורך דין עודד וולף
מאמר מקצועי - מזונות ילדים - עורך דין עודד וולף

מזונות ילד מתחת לגיל 6

החוק העברי רואה באב כאחראי היחיד על מזונות ילדים. במשך שנים רבות תפיסה זו שלטה גם בבתי המשפט לענייני משפחה ולא רק בבתי הדין הרבניים, ובמיוחד בכל הנוגע לילדים עד גיל 6. תפיסה זו אף הביאה למצבי אבסורד, בהם גם כשהאב מחזיק בילדים במשמורת מלאה או חלקית, הוא משלם מזונות בגינם לאם. בבתי דין רבניים תפיסה זו עדיין מקובלת אבל בבתי משפט לענייני משפחה כיום ישנו שינוי מסוים.

בתי המשפט יגלו התחשבות בחלוקת זמני השהות, גם אם עדיין יש נטייה מתחת לגיל 6 לראות באב אחראי על המזונות, בהתאם לחוק העברי. בית המשפט יעריך את גובה צרכי הילד עבור כלכלה, מזון והיגיינה, ביגוד, בריאות, צעצועים, והוצאות שונות. לרוב ידובר על סכום מזונות לילד שנע בין 1,200 ל-1,600 ₪, לא כולל מדור ולא כולל התחשבות בחלוקה של זמני השהות.

במקרה של מזונות במשמורת משותפת על ילד מתחת גיל 6, אם הילד שוהה מחצית מהזמן אצל אביו, ואביו מממן עבורו צרכים אלה בעת שהוא שוהה עמו, הרי שתשלום המזונות לאם יהיה מופחת כי האב נושא באופן ישיר במזונות הילד כאשר הוא שוהה אצלו. כיום בתי המשפט ככלל אינם מתחשבים ביכולת ההשתכרות של האם בילדים מתחת גיל 6, אלא בעיקר בוחנים את גובה ההוצאות וזמני השהות.

** חשוב לדעת כי יש אפשרות לפנות לביטוח לאומי במקרה של סרבנות תשלום מזונות או קשיים כלכליים שמונעים מבן/בת הזוג לשלם את המזונות. לפרטים נוספים כנסו למאמר מזונות ילדים מביטוח לאומי >>

מזונות לילד מגיל 6 ומעלה

המזונות לילדים מגיל 6 כיום בבתי המשפט לענייני משפחה ככלל כבר אינם חלים על האב בלבד, אם כי עדיין יש נטייה לראות בו אחראי על כלכלת הילדים. השופט יבדוק כל מקרה לגופו. הוא יבחן את זמני השהייה, כלומר, חלוקת הזמן שבו כל הורה שוהה עם הילדים, וכן את השכר של כל אחד מההורים.

בפסיקה יהיה ניסיון להביא למצב של איזון משאבים כך שלא יהיו פערי שכר גבוהים והילדים יזכו לבתים דומים מבחינת תנאי המחיה בהם. בכך יש חידוש לעומת ילדים מתחת גיל 6, שאצלם לא נלקחת בחשבון הכנסת האם. מגיל 6 ומעלה בית המשפט בודק גם את ההכנסות של האם, וקובע בהתאם את גובה המזונות.

חישוב מזונות

חישוב מזונות במשמורת משותפת שונה מחישוב מזונות במשמורת מלאה במקרים בהם המשמורת משקפת את חלוקת זמני השהות בין ההורים.

כיום, הגדרת המשמורת אינה מהותית ובית המשפט מסתכל על חלוקת זמני השהות בפועל. זאת משום שישנם מקרים שבהם הוגדרה משמורת משותפת למרות שהילדים נמצאים רוב מוחלט של הזמן אצל הורה אחד. כאשר ההורים חולקים באופן שווה את זמני השהות, חישוב המזונות לילדים מגיל 6 יתחשבו בפערי השכר בין ההורים.

יהיו אפילו מקרים בהם האם תצטרך לשלם מזונות לאב, אם מדובר באישה שמרוויחה משכורת גבוהה, ושהילדים שוהים עם האב מחצית מהזמן או יותר. עם זאת, שכר האישה אינו נלקח בחשבון בעת חישוב מזונות לילדים מתחת גיל 6, שכן האחריות למזונות ילדים בגיל זה נחשבת של האב בלבד.

מצד שני, כן יתחשבו בזמני השהות, גם כאשר מדובר בילדים צעירים, משום שכשהילדים אצל האב הוא נושא במזונותיהם באופן ישיר, ולכן צריך לשלם פחות מזונות (רק עבור הזמן שהילדים אצל האם).

הפחתת מזונות לאחר גיל 15

הדין היהודי קובע שעל האב לכלכל את הילדים עד גיל 15, ואילו בין גיל 15 ל-18 חובתו היא מדין צדקה. המשמעות היא שבמקרים מסוימים אפשר לבקש הפחתה במזונות כשהילדים מגיעים קרוב לגיל 15.

הפחתה אפשרית אם יש שינוי מהותי בנסיבות, למשל, אם האב פשט את הרגל, וכן אם ניתן להראות כי צרכי הילדים פחתו מההוצאות שהיו להם בגילאים הצעירים, כאשר היו תשלומים למעון, מטפלת, חיתולים, צהרונים וכולי. בגיל 15 ההוצאות לעתים מופחתות, אם כי, גיל ההתבגרות מביא איתו הוצאות אחרות שלעתים אף הן גבוהות, כמו חוגים, שיעורים פרטיים, ביגוד יקר יותר, יציאות, ועוד. לכן, כל מקרה נידון לגופו והפחתה בגיל זה אינה מובטחת.

כנסו לפרטים נוספים על עורך דין למזונות >>

מזונות ילדים מעל גיל 18

חוק מזונות ילדים קובע כי יש לשלם מזונות ילדים עד גיל 18. עם זאת, כל עוד הילדים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי תשלום המזונות נמשך, אך בסכום מופחת ולרוב יוחלט על שליש מגובה המזונות שהיו עד גיל 18, שישולמו עד גיל 21.

כיוון שמעמדם של מזונות מעל גיל 18 שונה ממזונות מתחת גיל 18, הם גם משולמים אחרת: החוק קובע שהם לא חייבים לעבור לידי ההורה, אלא יכולים להיות משולמים ישירות לילד. זאת כמובן אם אין הסכם מזונות מאושר שאומר אחרת.

מזונות ילדים - משרד עורך דין עודד וולף
מאמר בנושא מזונות ילדים - עורך דין עודד וולף

גובה מזונות ילדים

מי שמגיש תביעת מזונות ילדים בוודאי ירצה לדעת מראש כמה הוא יכול לקבל. אלא שאין כיום סכום מוסכם שנחשב לסכום מינימום מזונות לילד, כמו שגם אין סכום מקסימום.

יש מקרים שבהם גובה מזונות יהיה אפס, למשל כשמדובר במזונות ילדים במשמורת משותפת, כאשר שני ההורים משתכרים שכר דומה, הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים זמן שווה, וכל הורה שותף במחצית מההוצאות השוטפות על חינוך, ביגוד, בריאות וכו'. במקרה כזה, מזונות הילד למעשה משולמים כהוצאות ישירות עליו, ואין הצדקה להעברת סכום כסף של מזונות מהורה אחד לאחר.

מצד שני, הדבר תלוי גם ברמת החיים טרם הפרידה, ולפוטנציאל ההשתכרות של כל אחד מההורים. ישנו טווח מינימלי בדרך כלל של מזונות ילדים שמדבר על בין 1,200 ל-1,600 ₪ לילד בבית משפט לענייני משפחה, ולרוב סכום נמוך יותר בבית דין רבני. אלה מזונות על ילד אחד.

אבל אם השאלה היא, כמה משלמים מזונות על 3 ילדים, התשובה יכולה אולי לבלבל: כאשר ישנם מספר ילדים, הסכום אינו מכפלה פשוטה במספר הילדים, אלא פחות מכך. למשל, אם מזונות על ילד אחד נקבעו ל-1400, אז לשלושה ילדים זה יכול להיות פחות מ-4000.

עם זאת, בסופו של דבר, יש להדגיש שהמספרים כאן הם רק דוגמאות ולא נכון יהיה לדבר על סכומים מדויקים, לא של מינימום ולא של מקסימום, במנותק מהנסיבות של המקרה הפרטי המדובר. כל מקרה לגופו, וכל שופט או דיין מחליט אחרת בהתאם לתיק שלפניו שמפרט את הכנסות ההורים, את נסיבות החיים, את רמת החיים שבה חיו הילדים לפני הפרידה, את חלוקת הזמנים בין ההורים ועוד.

עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
מזונות ילדים - עורך דין עודד וולף

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן