מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

מה תרצו לדעת?

צוואה היא אחד המסמכים החשובים שאדם עורך בחייו, אם לא החשוב ביותר, שכן היא מאפשרת לו להחליט עוד בחייו מה ייעשה ברכושו, בנכסיו ובזכויותיו לאחר מותו. צוואות למעשה קובעות חלוקה אחרת של העיזבון ממה שקובע חוק הירושה והנובע ממנה – ירושה על פי דין,  ומחייבות את בני המשפחה לנהוג ברכוש כפי שנכתב בה.

אחד העקרונות העומד בבסיס דיני הירושה הוא המצווה היהודית של קיום דבר המת, זכותו של המנוח לעשות ברכושו כרצונו לאחר מותו. העיקרון הנוסף, הוא עקרון חופש הציווי, הקובע כי צוואה צריכה להיעשות על ידי המצווה בלבד וכי הוא יכול לשנותה, לבטלה ולכתוב צוואה אחרת בכל זמן שיחפוץ. הצוואה האחרונה שחתם עליה, היא זו שתקפה.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית - משרד עורך דין עודד וולף
מאמר מקצועי - מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית - עורך דין עודד וולף

מהי צוואה "רגילה" ומהי צוואה הדדית?

צוואה "רגילה" או צוואת יחיד היא צוואה שעורך אדם ללא כל תלות ו/או הסתמכות על צוואתו של אחר (בן/בת זוגו).

אחד הדברים החשובים לבני זוג הוא להנחיל את רכושם שעמלו כל חייהם ביחד כדי להשיגו, לילדיהם ולבני זוגם, כך שהרכוש יישאר בתוך המשפחה הגרעינית גם לאחר מותו של אחד מההורים.

בצוואה "רגילה" יכול כל בן זוג לערוך צוואה חדשה מתי שירצה גם במקרה פרידה מבן הזוג או חלילה לאחר פטירת בן הזוג, ואם יחיה בזוגיות נוספת, הרי שהרכוש שצבר ביחד עם בו זוגו הקודם כבר לא מובטח בלעדית רק לילדיהם המשותפים.

בשנת 2005 הוכנס תיקון לחוק הירושה הדן בנושא (סעיף 8א' לחוק הירושה). התיקון לחוק עשה סדר בכל הנושא של צוואות, ואז הוגדרה הצוואה ההדדית – מסמך שעורך כל אחד מבני הזוג תוך הסתמכות על צוואתו של בן הזוג האחר. כך יכול כל אחד מבני הזוג להיות רגוע כאשר הוא מצווה את חלקו ברכוש לבן הזוג האחר.

במסמך מצוין מה יהיה דין הרכוש אם אחד מהם ילך לעולמו קודם לכן. בנוסף ניתן לציין בו למי יעבור הרכוש לאחר מותם של שני בני הזוג וכן ניתן להכניס התניות גם במקרה של זוגיות נוספת כך שהרכוש עדיין יישאר בתוך המשפחה הגרעינית והתניות מתוחכמות – בהן מתמחה משרדנו, לאפשרויות ביטול הצוואה.

לייעוץ עם עו"ד עודד וולף, עורך דין מומחה לצוואות, התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מהם ההבדלים בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

עיקרון ההסתמכות ההדדית לעומת צוואה רגילה –  בצוואה רגילה המוריש עורך את הצוואה על פי רצונו בלבד. לעומת זאת, צוואה הדדית נערכת על ידי בני זוג ביחד, כך שנדרשת הסכמה מלאה של שניהם לגבי ההוראות במסמך של כל אחד מבני הזוג, המסתמכות על ההוראות המקבילות בצוואה של בן הזוג האחר.

היכולת לשנות צוואה מול האיסור לשנות – בניגוד לצוואה רגילה בה המצווה יכול לשנות את צוואתו בכל רגע נתון, הרי שבצוואה הדדית נהוג לקבוע הוראה המקובלת על בני הזוג, האוסרת עליהם לשנות, לבטל או לערוך צוואה אחרת. ואם תיערך על ידי מי מהם צוואה אחרת במועד מאוחר יותר, לא יהיה לה תוקף .

אפשרות הביטול – בצוואה רגילה, עורך הצוואה יכול לבטלה או לשנותה בכל עת ואילו בצוואה הדדית, בה מעורבים שני בני הזוג, תהליך ביטול או שינוי הצוואה הוא מורכב. ניתן לבטל צוואה הדדית רק כאשר מתקיימים שני תנאים, הקבועים בחוק הירושה:

  1. בחייהם של שני בני הזוג – בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ימסור לצד השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה. משנמסרה הודעה כאמור, הצוואות ההדדיות של שני בני הזוג, בטלות.
  2. לאחר שאחד מבני הזוג הלך לעולמו – במצב שבו  העיזבון עדיין לא חולק , ובן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו "יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו
    או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור קבל לפי הצוואה הדדית של המצווה שמת", קרי בן הזוג שנותר בחיים ישיב את הרכוש שירש בהתאם לצוואה ההדדית ובמקרה שההשבה כבר לא סבירה, הוא יחזיר את השווי של חלקו בעיזבון שירש.
  3. לאחר חלוקת העיזבון – "בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש". (לשון החוק)

חופש הציווי –עיקרון חופש הציווי קובע,  כי צוואה תיכתב אך ורק על ידי המצווה, וכי הוא יכול לערוך בה שינויים, לבטל אותה או לכתוב צוואה אחרת ככל שירצה. בצוואה הדדית חופש הציווי, מוגבל. כיוון שבניגוד לצוואה רגילה, שבה אסור שמי מקרובי המצווה או בן הזוג יהיה שותף בכתיבתה, הרי שבמקרה של צוואה הדדית, בן הזוג הוא שותף בעריכתה. וכפי שכבר נכתב לעיל שלא כמו בצוואה רגילה שניתן לשנותה, בצוואה הדדית האפשרות של בני הזוג  לשנות את הצוואה על פי רצונם, היא מוגבלת.

גמישות ויכולת לשנות צוואה רגילה לעומת חוסר גמישות בצוואה הדדית – לעיתים קורה שלאחר פטירת בן הזוג חל שינוי במצבו של אחד הילדים במשפחה, והוא אינו יכול לדאוג לעניינו, או שנולדו נכדים חדשים, או חלילה נפטרו צאצאים. במקרים כאלה, אם יש צוואה רגילה, ניתן לשנות את הצוואה ללא תלות בן הזוג, ואילו בצוואה הדדית, לא יהיה ניתן לעשות זאת, לאחר שבן הזוג נפטר.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית - מטעם עורך דין עודד וולף
מאמר בנושא - מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית - עורך דין עודד וולף

בצוואה הדדית חשוב להוסיף סעיף המתייחס להורשה העתידית

לכאורה, כל שבני הזוג צריכים להסכים ביניהם הוא רק על הורשה הדדית. אם אחד מבני הזוג ילך לעולמו, השני יקבל את עיזבונו. אבל, חשוב מאוד להוסיף סעיף המתייחס להורשה עתידית. וכל זאת על מנת למנוע מצב כמו, שאם אחד מבני הזוג נפטר, ובן הזוג השני נישא בשנית, האחרון יוריש את נכסיו לילדים מפרק ב'. סעיף ההורשה העתידית חייב לכלול הוראה מפורשת מי יקבל את חלקו של הנפטר בירושה במידה ובן הזוג נישא בשנית, או במידה וחלילה אחד מילדיו הולך לעולמו טרם קיבל את חלקו בירושה.

לסיכום – הצוואה ההדדית נערכת על ידי בני זוג ביחד, ונוסכת אצל כל אחד מבני הזוג ביטחון  באשר לזכות לרשת את הנכסים של בן הזוג על פי חוק. הצוואה הזו מהווה גושפנקא לכך שבן הזוג של הנפטר יכול להמשיך ולהחזיק בנכסים המשותפים עד יום מותו. יחד עם זאת, בניגוד לצוואה רגילה, שבה המצווה יכול לשנות את צוואתו בכל רגע נתון, הרי שבצווה הדדית היכולת לשנות היא הרבה יותר מורכבת, ונדרשים תנאים מקדמיים לביטולה.

יש לך עדיין שאלה?

התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
מאמר לאתר - מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית - עורך דין עודד וולף

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן