מתי נחשבים ידועים בציבור

מה תרצו לדעת?

בחברה המודרנית זוגות רבים בוחרים או נאלצים לעיתים לחיות חיים משותפים מבלי להיכנס למערכת נישואים רשמית. לידועים בציבור יש חלק גדול מהזכויות שזכאים להם זוגות נשואים.

עם זאת, נכון לשנת 2023 לא קיימת הגדרה בחוק לגבי סטטוס הידועים בציבור. ולכן, כשמערכת היחסים עולה על שרטון עלולות להתעורר בעיות, שאילו הדברים היו מעוגנים בחוק, ניתן היה להתמודד איתן ביתר קלות.

 כך למשל, קבע בית משפט לענייני משפחה בצפון הארץ, כי ניתן להטיל על גבר לשאת במזונות ילדים בכל הנוגע לבנותיה המאומצות של בת זוגו לשעבר. מדובר בפסק דין אשר ניתן במסגרת מחלוקת בין בני זוג אשר היו ידועים בציבור. השניים חיו כבני זוג ובמהלך החיים המשותפים האישה אימצה שתי קטינות שהובאו לישראל מחו"ל.

בחלוף תקופה מסוימת, בני הזוג נפרדו. בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הגבר לא יחויב בתשלום המזונות מכוח דיני המזונות. עם זאת, בית משפט קמא חייב את הגבר במזונות הבנות מתוקף דיני החוזים. הגבר הגיש ערעור על פסק הדין הנ"ל אך בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור ואישר את פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה.

תמ"ש בית משפט לענייני משפחה חיפה
13839-10-13,50827-04-13,56965-03-14
26/01/2015

מתי נחשבים ידועים בציבור - מטעם עורך דין עודד וולף
מאמר בנושא - מתי נחשבים ידועים בציבור - עורך דין עודד וולף

עוד מקרה של בני זוג מבוגרים, אשר חיו כידועים בציבור במשך מספר שנים, והחליטו להיפרד. במסגרת ההליכים המשפטיים, הגבר הגיש בקשה למתן צו פינוי לאישה. המבקש, אדם בשנות ה-80 לחייו, טען כי במהלך השנים הצדדים גרו בדירה בבעלותו, וכעת הוא מעוניין לממש את זכותו הקניינית ולפנות את הידועה מהציבור מהבית.
מנגד, האישה ביקשה סעד זמני אשר יאפשר לה להישאר בדירה, וזאת בטענה כי "יש לשמר את המצב הקיים" עד להכרעה בהליך העיקרי. בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי הדין עם הגבר. אי לכך, ניתן צו פינוי לאישה והיא חויבה לעזוב את דירת בן זוגה לשעבר בתוך 45 ימים.

תמ"ש 31368-07-11

מקרה אחר של בני זוג ידועים בציבור, שבעקבותיו נפסקה לראשונה פסיקה, לטובת האישה שבקשה לחלק את הרכוש באופן לא שווה לטובתה.

פסק הדין ניתן בעקבות דיון בבית משפט לענייני משפחה בתיק של בני זוג שחיו יחד כידועים בציבור במשך 11 שנים, במהלכן נולדו להם שלושה ילדים. מאז שנולד ילדם השלישי, האישה שהייתה דיילת אוויר, הפסיקה לעבוד. בני הזוג חיו ברמת חיים גבוהה מאוד, שכללה נסיעות רבות לחו"ל, מגורים בבית יוקרתי, החזקת רכבי יוקרה ועוד. משעמדו להיפרד, ולאור העובדה שהכנסותיו של בן הזוג נאמדות בארבעה מיליון ₪ ויותר, ביקשה האישה לחלק את הרכוש באופן לא שווה לטובתה, נוכח יכולת ההשתכרות הלא שוויונית ופערי היכולת הכלכלית שביניהם. בית המשפט פסק לטובת האישה.

עמ"ש (מרכז) 56634-06-20

כפי שנכתב לעיל, נכון להיום אין הגדרה ברורה וחד משמעית לגבי מעמדם המשפטי של הידועים בציבור. בתי המשפט בערכאות השונות ציינו רשימה של פרמטרים, ביניהם נדרשים להוכיח חיי אישות וניהול משק בית משותף, אך אין זה כמובן מספק ובית המשפט בוחן פרמטרים נוספים המתייחסים לגיל, להשכלה, להשקפת עולם, להרגלי חיים, למצב בריאותי, למצב כספי ועוד.

מוזמנים ליצור אתנו קשר, עודד וולף, עו"ד מומחה לתחום ידועים בציבור. אנחנו מתמחים בעריכת הסכמים לידועים בציבור, הסכמי ממון לזוגות הנכנסים לזוגיות שניה והסכמי חיים משותפים לידועים בציבור.

איך קובעים מי נחשב כידוע בציבור?     

העיקרון המנחה הוא כי על מנת להיחשב כידועים בציבור יש לקיים משק בית משותף, שכולל כמה פרמטרים:

מגורים משותפים ממושכים

 אחד התרחישים הנפוצים שבהם בני זוג הופכים לידועים בציבור הוא באמצעות תקופות ממושכות של חיים משותפים. בתחומי שיפוט רבים, זוגות החיים יחד למשך תקופה מסוימת עשויים להיחשב כידועים בציבור, מה שמעניק להם זכויות וחובות משפטיות מסוימות הדומות לאלה שבנישואין רשמיים.

חיים משותפים עם כוונה

 במקרים מסוימים, בני זוג עשויים לבחור להיכנס למערכת יחסים של ידועים בציבור בהבעת כוונה מפורשת לעשות זאת. ניתן להפגין כוונה זו באמצעים שונים, כגון הסדרים כספיים משותפים, אחריות משותפת, והצגת עצמם כזוג מחויב למשפחתם, חבריהם והקהילה..

יציבות מערכות יחסים

בעוד שמסגרות זמן ספציפיות עשויות להשתנות בהתאם לתחום השיפוט, דוגמה נוספת של בני זוג שהופכים לזוגות ידועים בציבור היא כאשר הם מפגינים יציבות ומחויבות במערכת היחסים שלהם.

הבאת ילדים משותפים

 נוכחותם של ילדים יכולה גם לתרום להיווצרות מערכת יחסים של ידועים בציבור. ניתן לראות באחריות המשותפת של גידול הילדים אינדיקציה למחויבות ולרצון לבנות תא משפחתי, גם ללא נישואים פורמליים.

הפרשנות של "משק בית משותף" הורחבה בפסיקה ונקבע, כי גם קשר בו בני הזוג מתראים לסירוגין ואינם חיים תחת קורת גג אחת, יכול להגדיר את היחסים כידועים בציבור.

מאמר - מתי נחשבים ידועים בציבור - עורך דין עודד וולף
מתי נחשבים ידועים בציבור - משרד עורך דין עודד וולף

משך הזוגיות, מגורים תחת קורת גג אחת

ההגדרה לידועים בציבור היא משתנה ותלוית נסיבות. כל מקרה נבחן לגופו. היו מקרים שבני זוג גרו ביחד חודשים ספורים והוגדרו כידועים בציבור והיו שניהלו חיים משותפים שנתיים ומעלה ולא הוכרו כבני זוג ידועים בציבור.

בפסיקה בעניין זה יש מגמות סותרות. בתמ"ש 4520/05 מיום 27/03/08, קבעה כבוד השופטת שפרה גליק: "במבחנים שנקבעו בפסיקה, אין "פרק זמן מינימלי" של חיים משותפים אך תקופה של שנתיים ומחצה "ברוטו" היא בכל זאת תקופה קצרה מאד". 

בפסיקה אחרת, דחה בית הדין לעבודה תביעה של אשה להכרה בה כידועה בציבור לאחר שנתיים ומחצה, ע"ס 183/99 אהרון נ' הממונה על תשלום הגמלאות (פורסם ב"נבו", ולעומת זאת, נקבע למשל בע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר פ"ד כ"ד (1), 617, כי תקופת זמן של קרוב לשנה יכולה להיות מספקת ובלבד שבמשך כל אותו הזמן התנהלו החיים המשותפים על בסיס אותו קשר עמוק הקיים כרגיל בין בעל לאשה הנשואים כחוק. במסגרת זו קבע בית המשפט (שם) בעמוד 624-623: "אין ספק כי תקופת זמן כזאת, וגם קצרה ממנה בהרבה, מספקת בהחלט".

ועוד נמצאה פסיקה המכירה בידועים בציבור לאחר שגרו יחד רק מספר חודשים: תיק עזבונות (ת"א) 3696/90 אמיר נ' זגר מפי כבוד השופט קלינג.

במקרים אחרים נמצאו פסיקות ששני אנשים על אף שלא גרו ביחד הוגדרו ידועים בציבור ובמקרים נוספים, ששני אנשים הוגדרו ידועים בציבור על אף שאין ביניהם אינטימיות ויחסי אישות, כך למשל הכיר בית המשפט באישה כידועה בציבור לעניין חוק הירושה, והיא ירשה כמחצית מהרכוש של בן זוגה שנפטר, למרות שגרו בדירות נפרדות.

מעמדם החוקי של הידועים בציבור אינו נהיר ומוגדר, ולכן יש לקונות שבולטות מאוד בשעת פרידה. כל צד יכול להביא טיעונים שלעיתים בית המשפט מתקשה להתמודד איתם בגין היעדר חקיקה ברורה ומכוונת.

על מנת לצמצם את ההיתכנות למחלוקות  ומריבות בשעת פרידה, מומלץ לערוך הסכם ממון לידועים לציבור שיגן על בני הזוג בעודם בחיים, ולא לוותר על כתיבת צוואה, שתמלא אחר רצונו של  בן הזוג.

עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
מאמר מקצועי - מתי נחשבים ידועים בציבור - עורך דין עודד וולף

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השירותים שלנו:

דילוג לתוכן