מתי צוואה אינה תקפה

מה תרצו לדעת?

מתי צוואה אינה תקפה ובאילו מקרים?

ככלל, צוואה מקבלת מעמד משפטי, רק לאחר פטירתו של אדם ולאחר הליך משפטי פורמלי, אשר במסגרתו  מבקשים היורשים מהרשם לענייני ירושה לתת תוקף לצוואה.

על מנת שיינתן תוקף לצוואה עליה לעמוד בתנאים המפורטים בחוק הירושה.

מתי צוואה אינה תקפה - מטעם עורך דין עודד וולף
מאמר לאתר - מתי צוואה אינה תקפה - עורך דין עודד וולף

ארבעה סוגי צוואות

 החוק מכיר בארבעה סוגי צוואה, ולכל אחד מהם קיימות דרישות נפרדות:

צוואה בכתב ידו של המצווה – תהיה חתומה בחתימתו ותישא את תאריך עריכתה בכתב ידו.

צוואה בפני עדים –  תהיה בכתב, יצוין בה תאריך עריכתה "והיא תיחתם בחתימתו של  המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור" (סעיף 20 בחוק הירושה)

צוואה בפני רשות – צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה בפני שופט, "רשם  של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי". המצווה יכול למסור את הצוואה בעצמו, לאחד מהנציגים שלעיל. כשהצוואה נאמרת בעל פה, דברי הצוואה ייקראו בפני המצווה על ידי אחד מהגורמים המוסמכים, הוא יצהיר שזו צוואתו, והגורם המוסמך יאשר בחתימתו על הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

צוואה בעל-פה – צוואה שנקראת גם צוואת "שכיב מרע". צוואה כזאת ניתן לעשות רק במקרים שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו כמי שעומד למות. במצב כזה רשאי המצווה לצוות בעל-פה בפני שני עדים המבינים את שפתו.
על פי סעיף 23 לחוק הירושה "דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים".

יודגש, כי צוואה בעל פה תתבטל לאחר חודש ימים אם הנסיבות שהצדיקו את עריכתה כבר אינן מתקיימות והמצווה עדיין בין החיים.

כשבצוואה לא קיימים אחד ממרכיביה הבסיסיים, אין המסמך נחשב לצוואה, גם אם כתובה עליו המילה  צוואה. צוואה שיש בה פגמים מהותיים תיפסל על ידי בית המשפט .
פגם מהותי, לדוגמא הוא במצב שבו הצוואה נערכה תחת לחץ או תחת הפחדה, או צוואה שנחתמה רק בפני עד אחד בגיר, בעוד שהדרישה היא לשני עדים.
סוג נוסף של פגם בצוואה, הוא פגם צורני, למשל בצוואה  שחסר התאריך שבו נחתמה הצוואה.

כפי שעולה מהדברים שלעיל ישנם מקרים רבים בהם צוואה אינה תקפה. על מנת להימנע ממצבים אלה מומלץ לקבל עזרה מטעם עורך דין מומחה לצוואות

מתי צוואה אינה תקפה - משרד עורך דין עודד וולף
מאמר בנושא - מתי צוואה אינה תקפה - עורך דין עודד וולף

מצבים נוספים בהם הצוואה עלולה להיות לא תקפה

המצווה אינו יודע להבחין בטיבה של הצוואה – כלומר, שאינו היה כשיר במועד שבו כתב את  הצוואה. בית המשפט בוחן כמה היבטים הנוגעים למועד כתיבת הצוואה: האם המצווה ידע שהוא ערך צוואה, האם ידע מה היקף רכושו והאם ידע מי הם הזוכים על פי הצוואה והבין את תוצאות עשיית הצוואה על יורשיו. העדר מודעות זה יכול לנבוע ממצב פיזי קשה או ממצב נפשי. הפסיקה קבעה, כי הנטל לשכנע שהמצווה לא היה כשיר לערוך את צוואתו מוטל על מי שמתנגד לצוואה. לכן, מי שטוען לפגם בצוואה חייב לשכנע את בית המשפט בראיות מוצקות שנפל בה פגם מהותי.

השפעה בלתי הוגנת –השפעה בלתי הוגנת היא זו  השוללת, או אינה משקפת את רצונו של המצווה. בסעיף 30 לחוק הירושה נקבע, כי "צוואה שנעשתה באונס, באיום, בהשפעה בלתי הוגנת, בתחבולה או בתרמית – בטלה"

צוואה שאינה כתובה בכתב ידו של המצווה – במקרה כזה הצוואה ניתנת לפסילה.

צוואה שאינה מנוסחת כהלכה – לעיתים צוואה שיש בה בעיות ניסוח, או חוסר בהירות, יכולה להעיד שהמצווה לא היה צלול בזמן כתיבת הצוואה. במקרים כאלה ניתן לפנות לבית המשפט , שיבחן את מהות הפגם, ויקבל החלטה לגבי קיום הצוואה. הליך כזה עלול להימשך זמן רב.

טעות סופר וכו' – "נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש לתקן את הטעות, או לבית המשפט לפי סעיף 67א." (סעיף 32 בחוק הירושה)

צוואה בלתי חוקית –  סעיף 34 לחוק הירושה מבהיר, כי  "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה". כמו למשל הוראה ליורש כי יקבל את חלקו בעיזבון רק אם יתגרש, במקרים כאלה ניתן להורות על ביטול הוראת הצוואה.

צוואה סתומה – סעיף 33 לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה"  כלומר,  אם המצווה לא קבע  בצוואתו מי הם היורשים ולא נקב בשמותיהם,  ואם לא ציין מהו החלק היחסי שיקבל כל אחד מהם, הצוואה תיחשב לצוואה סתומה, ולכן תתבטל. 

צוואה שנערכה על ידי אחד מבני הזוג, כשקודם לכן נערכה בין בני הזוג צוואה הדדית  – אם לא בוטלה הצוואה ההדדית כפי שמורה סעיף 8א' לחוק הירושה, צוואה שערך בן הזוג, לא תהיה תקפה. (לקריאה נוספת על צוואה הדדית >>)

מי לא יכול לערוך צוואה?

קטין – על פי החוק, צוואה שנעשתה על ידי קטין אינה תקפה , והיא בטלה.

פסול דין – צוואה שנעשתה על ידי אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, שאינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו, בטלה.

שליח של המצווה  – צוואה שנעשתה על ידי נציג של המצווה, תיחשב לבטלה, ולא יהיה לה תוקף, מכיוון שרק המצווה עצמו רשאי לערוך את צוואתו.

עו"ד עודד וולף

עו"ד עודד וולף

עורך דין לענייני משפחה.
מומחה לענייני גירושים והפחתת מזונות,
עריכת צוואות מורכבות, ניהול ירושות ועיזבונות,
עריכת הסכמי ממון לפני חתונה ולידועים בציבור
ועריכת ייפוי כוח מתמשך.

האם המאמר עזר לך להבין את הנושא?
יש לך עדיין שאלה?
התקשרו עכשיו 03-644-7924 או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
מאמר מקצועי לאתר - מתי צוואה אינה תקפה - עורך דין עודד וולף

עו"ד לענייני משפחה עודד וולף | גירושים | צוואות | ירושות | הסכמי ממון | ייפוי כוח מתמשך

לייעוץ מידי התקשרו :
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השירותים שלנו:

דילוג לתוכן